Ühistu käis eelnõu tutvustamist kuulamas (16. veebr)

Eesti Korteriühistute Hoiu-laenuühistu juhatuse liikmed John Õun ning Martin Loimet käisid 15. veebruaril riigikogu konverentsisaalis kuulamas justiitsministeeriumi seaduseelnõu tutvustamist ning arutelu.


Seminari "Korteriomanikke ja ühistuid ümbritsev õigusruum ja selle muutmise vajadus ja kava" korraldajateks olid riigikogu korteriühistute toetusrühm ning justiitsministeerium. Seminar algas eelnõu tutvustamisega ning seejärel esitasid oma ettepanekud Eesti Korteriühistute Liit, Eesti Omanike Keskliit, Tartu Korteriühistute Liit, korteriühistute juhid ning teised kuulajad.
Seaduseelnõus oli palju uuendusi, kuid kõige olulisemaks nendest võib pidada punkti, mille kohaselt kaoksid korteriühisused ning kõigis üle 10 korteriga majades loodaks automaatselt korteriühistu. Nimetatud punkti eesmärk on kehtestada kõikidele korteriühistutele ning -omanikele võrdsed tingimused, mille alusel ühistute tegevus on reguleeritud.
Seminaril tekkis pikem arutelu veel punkti üle, mis võimaldaks korteriühistu igal liikmel ligipääsu korteriühistu pangaväljavõttele. Üldine meelsus oli, et nimetatud punkt ei anna reaalselt midagi juurde, kuna ka praegu on korteriühistute liikmetel soovi korral võimalik tutvuda ühistu pangaväljavõttega.
Seminar kestis üle kahe tunni ning selle jooksul arutati mitmeid erinevaid punkte. Korteriühistute juhtidel soovitame eelnõuga varakult tutvuda, kuna seal on lisaks suurematele muudatustele ka otseselt igapäevast korteriühistu juhtimist puudutavaid punkte, nagu näiteks reservmäära suurus ning vastutust puudutavad punktid. Kuulajatel oli sageli teatud punktide osas erinevad arvamused ning seega soovitame kõigil ise eelnõuga tutvuda ning seejärel oma otsus ise langetada. Arvestada tuleb ka fakti, et nimetatud eelnõu puhul on tegemist toorikuga, mida hakatakse koostöös erinevate organisatsioonidega lihvima ning seetõttu võib veel palju muutuda. Positiivse asjana jäi aga silma, et saali oli küllaltki palju kuulajaid tulnud ning tekkinud arutelu oli asjalik ning sisukas.

ERR uudis ning videolõik eelnõu kohta: http://uudised.err.ee/index.php?06246014


Eesti Korteriühistute Hoiu-laenuühistu juhatus