Liitumine

Kes võivad liikmeks astuda?

Eesti Korteriühistute Hoiu-laenuühistu liikmeks võivad astuda kõik Eestis tegutsevad korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud ja garaažiühistud.

Mida liikmeks olemine annab?

  • Võimaluse saada Eesti soodsaimat laenu ühistu hoonete renoveerimiseks või ühistu isemajandamisele üleminemiseks.
  • Võimaluse hoiustada korteriühistu raha kõrgeima intressimääraga Eestis.
  • Võimaluse saada osa suurest ja tugevast sotsiaalsest võrgustikust.
  • Võimaluse otsustada üldkoosolekul Eesti Korteriühistute Hoiu-laenuühistu tegevussuundade üle.
  • Võimaluse saada osa Eesti Korteriühistute Hoiu-laenuühistu jaotatavast kasumist.

Kuidas liituda?

Liikmeks astumiseks palume Teil tulla Eesti Korteriühistute Hoiu-laenuühistu kontorisse Tartus või Tallinnas või edastada liitumisavaldus interneti teel. Kontorite täpsemaid asukohti vaadake palun siit.

Liikmeks astumine interneti teel:

  1. Täitke avaldus (PDF / Word) ja esitage see Eesti Korteriühistute Hoiu-laenuühistu juhatusele elektrooniliselt allkirjastatuna aadressil info@yhistupank.ee.
  2. Tasuge sisseastumismaks 10 € ja minimaalne osakapital 100 €. Eesti Korteriühistute Hoiu-laenuühistu arveldusarvele EE507700771000861691 LHV Pangas. Sisseastumismaksule palume märkida selgitusse "sisseastumismaks" ja osamaksule "osakapitali sissemakse".
  3. Juhatus vaatab avalduse läbi ja kinnitab selle, misjärel isik omandab liikme staatuse. See annab õiguse kasutada kõiki hoiu-laenuühistu teenuseid ning osaleda hääleõigusega üldkoosolekutel.

NB! Interneti teel sõlmitavaid lepinguid puudutav informatsioon.

Juhime Teie tähelepanu rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse § 15 lg-le 1, mis sätestab, et krediidiasutuses või finantseerimisasutuses konto avamisel või muu teenuse esmakordsel kasutamisel isiku poolt, kellega krediidiasutusel või finantseerimisasutusel ei ole ärisuhet, tuleb tehingus osaleva või teenust kasutava isiku isikusamasus tuvastada, viibides isiku või tema esindajaga samas kohas. Seega peab liige, kes soovib esmakordselt kasutada Eesti Korteriühistute Hoiu-laenuühistu poolt pakutavaid teenuseid interneti teel isikusamasuse tuvastamiseks tulema Eesti Korteriühistute Hoiu-laenuühistu teenindussaali.