Abiteenused korteriühistutele


Lisaks tavapärastele pankade poolt pakutavatele teenustele on võimalik Eesti Korteriühistute Hoiu-laenuühistust tellida raamatupidamisteenust, juriidilist nõustamist ning inkassoteenust.

Raamatupidamisteenus

Korteriühistute raamatupidamine on mahukas töö, mille korral arvete haldamine võib kujuneda ootamatult kulukaks ning tülikaks. Eesti Korteriühistute Hoiu-laenuühistu pakub korteriühistutele raamatupidamisteenust, mis võimaldab korteriühistul raha ning aega kokku hoida. Lisaks hoiab Hoiu-laenuühistu silma peal arvete laekumisel, vajadusel suhtleb erinevate osapooltega ning raamatupidamise aruanded valmivad õigeaegselt. Raamatupidamisteenuste hind sõltub korteriühistu suurusest ning soovitavatest teenustest.

Raamatupidamisteenuste kohta lisainformatsiooni saamiseks võtke palun ühendust Andro Roosiga, telefonil 56 239 523 või andro.roos@yhistupank.ee


Juriidiline nõustamine

Eesti Korteriühistute Hoiu-laenuühistu pakub oma liikmetele juriidilist nõustamist. Nõustamise valdkonnad on järgmised: võla- ja asjaõiguse küsimused, teenusepakkujatega seotud probleemid, korteriühistu juhtimisega seotud küsimused, muud õigusprobleemid.

Juriidilise nõustamise alla kuulub ka korteriühistutele finantsanalüüside tegemine ning finantsvõimekuse hindamine laenude võtmiseks ning teiste finantstehingute tegemiseks. Juriidilise nõustamise korral tuuakse korteriühistule näiteks välja soovituslikud laenutähtajad ning hoiustamise perioodi pikkused, arvestades korteriühistu elanike tulevikuplaane ning finantsvahendeid.

Juriidiline nõustamine on suunatud Eesti Korteriühistute Hoiu-laenuühistu liikmetele, kellel on juba tekkinud probleeme, ning ka neile, kes soovivad nõu oma tegevuse edukamaks planeerimiseks.

Juriidiliseks nõustamiseks võtke palun ühendust meili teel info@tartuhly.ee või telefonil +372 7 407 134.


Energiaauditi tellimine

 Energiaaudit on loetelu energiasäästumeetmetest ja abinõudest hoones energiasäästu saavutamiseks, mida saab kasutada alusdokumendina hoone renoveerimiseks vajaliku laenu taotlemisel pangas ja SA Kredex toetusteks.

 

Energiaauditi aruanne koosneb järgmistest komponentidest:

·       hoone kirjeldus;

·       hoone andmed;

·       tehniline olukord;

·       energeetiline olukord;

·       tabel, mis pakub rakendusi hoone probleemsetele osadele koos rahalise maksumuse ning tasuvusajaga.

Hinnapakkumise saamiseks tuleb saata päring e-postile info@tartuhly.ee. Päringusse palume märkida ühistu ärinimi, auditeeritava objekti aadress, kontakt, objekti lühikirjeldus (korterite arv, hoone materjal, kütteliik jne) ning kas hoone kohta on olemas energiatarbimisandmed ning joonised.

 

Energiamärgise tellimine 

Energiamärgis annab teada, kui palju hoone tarbib energiat võrreldes teiste samaväärsete hoonete keskmise energiatarbimisega.  

Alates 1. jaanuarist 2009 on energiamärgis kohustuslik:

·       uutel ehitatavatel hoonetel;

·       üle 1 000 m2 kasuliku pinnaga avalikel hoonetel;

·       olemasoleva hoone/hoone osade müügil või väljaüürimisel, kui seda nõuab ostja või üürilevõtja.

Kortermaja energiamärgise maksumus on alates 125 €.


Termoülevaatuse ehk soojuspildistamise tellimine

 Termoülevaatuse eesmärk on: 

·       hinnata hoone välispiirete soojapidavust;

·       tuvastada ehituskonstruktsioonide liitekohtades olevad soojalekked;

·       leida erinevaid külmasildu;

·       kontrollida ehituskvaliteeti.

Termoülevaatuse tulemusel valmib raport, kus on näha nii objekti lekkeid kajastavad infrapunapildid kui ka arusaadavust hõlbustavad digipildid.

Igale lekkekohale lisatakse lekke olemust kirjeldav kokkuvõte ja renoveerimissoovitus.

Kortermaja termoülevaatuse maksumus on alates 150 €.

Energiamärgise või termoülevaatuse tellimiseks saatke oma soov aadressil info@tartuhly.ee


Kindlustus

Eesti Korteriühistute HLÜ aitab kindlustada nii korteriühistute kui ka nende liikmete vara läbi Lõuna Kindlustusmaakler OÜ. Lõuna Kindlustusmaakler on Eesti Korteriühistute HLÜ koostööpartner, kes tegutseb samuti ühistulistel põhimõtetel.
Korteriühistu kindlustusega kaetakse kõik need hoone osad, mis ei mahu korteri reaalosa raamesse: maja vundament, välisseinad, katus, rõdud, välisaknad, kandvad seinad, vahelaed, trepikojad, keldrid, soojussõlm, liftid, kütte-, veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteem. Niiviisi on kindlustatud ka koridoris olevad aknad, uksed, postkastid, fonolukud ning satelliittelevisiooni- ja telefonikaablid kuni korteri ühenduskohani.

Korteriühistut saab kindlustada tavaliste riskide vastu:

  • tulekahju
  • loodusõnnetus
  • vandalism
  • veeavarii
  • tsiviilvastutus
  • kogurisk

Kallimad hoone osad nagu soojasõlmed, katlamaja, fonolukud tasub kindlustada ka murdvarguse ja röövimise vastu.  

Korteriühistu kindlustuse võivad sõlmida kõik korteriomanikud ühiselt või neid esindav volitatud isik, korteriühistu või maja hooldav ettevõtja.  

Täpsemalt kindlustusküsimustel:   + 372 601 3882 või info@lkm.ee