Abiteenused korteriühistutele

Lisaks tavapärastele pankade poolt pakutavatele teenustele on võimalik Eesti Korteriühistute Hoiu-laenuühistust tellida raamatupidamisteenust, juriidilist nõustamist ning inkassoteenust.

Raamatupidamisteenus

Korteriühistute raamatupidamine on mahukas töö, mille korral arvete haldamine võib kujuneda ootamatult kulukaks ning tülikaks. Eesti Korteriühistute Hoiu-laenuühistu pakub korteriühistutele raamatupidamisteenust, mis võimaldab korteriühistul raha ning aega kokku hoida. Lisaks hoiab Hoiu-laenuühistu silma peal arvete laekumisel, vajadusel suhtleb erinevate osapooltega ning raamatupidamise aruanded valmivad õigeaegselt. Raamatupidamisteenuste hind sõltub korteriühistu suurusest ning soovitavatest teenustest.

Raamatupidamisteenuste kohta lisainformatsiooni saamiseks võtke palun ühendust Andro Roosiga, telefonil + 372 56 239 523 või andro.roos@yhistupank.ee .


Juriidiline nõustamine

Eesti Korteriühistute Hoiu-laenuühistu pakub oma liikmetele juriidilise nõustamise teenust. Nõustamine on põhiliselt seotud võla- ja asjaõiguse valdkondades, teenusepakkujatega tekkinud probleemide korral, korteriühistu juhtimisega seotud küsimustes ning teiste õigusprobleemide korral.

Juriidilise nõustamise alla kuulub ka korteriühistutele finantsanalüüside tegemine ning finantsvõimekuse hindamine laenude võtmiseks ning teiste finantstehingute tegemiseks. Juriidilise nõustamise korral tuuakse korteriühistule  näiteks välja soovituslikud laenutähtajad ning hoiustamise perioodi pikkused, arvestades korteriühistu elanike tulevikuplaane ning finantsvahendeid.

Juriidiline nõustamine on suunatud Eesti Korteriühistute Hoiu-laenuühistu liikmetele, kellel on juba tekkinud probleeme, ning ka neile, kes soovivad nõu oma tegevuse edukamaks planeerimiseks. Nõustamist on võimalik saada nii telefonitsi kui ka kohtumise käigus.


Juriidiliseks nõustamiseks võtke palun ühendust
Erki Pisukesega, telefonil + 372 56 221 145 või erki.pisuke@yhistupank.ee .


Inkassoteenus

Korteriühistutel tekib sageli probleeme arvete hilinemise ning mittetasumisega. Arusaadavatel põhjustel ei ole korteriühistu elanikel alati võimalik tähtaegselt tasuda, kuid on ka selliseid inimesi, kes põhjendamatult ei soovi seda teha. Sellisel juhul on korteriühistul võimalik ebameeldiv ning ajamahukas arvete sissenõudmine jätta Eesti Korteriühistute Hoiu-laenuühistu kanda.

Inkassoteenust kasutatakse põhiliselt siis, kui maksetähtaja ületamise korral ei ole meeldetuletuste saatmine mõjunud ning olukorda püütakse lahendada kohtuväliselt. Inkasso korral võtame korteriühistu elanikuga ühendust ning selgitame välja arvete mittetasumise põhjused. Pärast võlgnikuga suhtlemist ning tema maksevõime hindamist lepime kokku maksetingimustes ning seejärel jälgime maksete laekumist. Oma tegevuses oleme kindlakäelised, et parandada võlgniku maksedistsipliini, vältimaks tulevikus sarnaseid olukordi.

Inkassoteenuse kasutamiseks peab ühistu olema Eesti Korteriühistute Hoiu-laenuühistu liige. Liikmeks saamise info leiate siit .

Lisainformatsiooni saamiseks võtke palun ühendust Märt Riineriga, telefonil + 372 58 065 246 või mart.riiner@yhistupank.ee .